ADDRESS

כהנמן 89
בני ברק

PHONE

073-7272050

הקמת עמותה חדשה

עמותה חדשה | רשם העמותות

 

האם הפעילות הכספית שאני מנהל בהתנדבות חייבת בדיווח?

האם אני צריך להרשם כעמותה או כעוסק?

מה מחייבת אותי החברות בעמותה?

האם אוכל לקבל משכורת מהעמותה שאני רוצה להקים?

עד כמה אהיה ערב באופן אישי לכספי העמותה?

מה ידרוש ממני ניהול תקין של עמותה?

שאלות אלו ואחרות עולות במסגרת ההתלבטות האם להקים עמותה,

ככלל, כל פעילות כספית חייבת בדיווח לרשויות המס. יש לפתוח תיקים ולדווח עליה בהתאם לאופי הפעילות: פעילות עסקית תרשם כעוסק פטור או מורשה -יחיד או חברה, ופעילות מלכרי"ת (ללא כונת רווח) תרשם  כמלכ"ר במע"מ וכמוסד ציבורי פטור לפי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה. הגדרת הגוף המלכר"י יכולה להיות עמותה, הקדש, נאמנות, חברה ללא כונת רווח (חל"צ) או גוף ללא כינוי מיוחד.

להחלטה האם הגוף יוגדר כמלכ"ר או לא, ישנה חשיבות מכרעת לאורך חיי הגוף. גוף המוגדר כמלכ"ר יהיה פטור מתשלומי מע"מ ומס הכנסה על הכנסותיו, ויוכל להנות מתקציבי ממשלה  ורשויות מקומיות ומתמיכות שונות.

יצויין כי משכורת הנמשכת מהעמותה תחוייב בתשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי כשכר עבודה רגיל, ובנוסף, בהתאם לחוק מע"מ, מלכ"ר המעסיק עובדים מעל סך משכורות שנתי של 176,742 (בשנת 2013) חייב ב7.5% מס שכר.

בשיקולים לרישום עמותה, יש לקחת בחשבון את האיסור החל על חברי הועד לקבל משכורת, את עובדת היות העמותה גוף ציבורי, הנתון לבקורות מטעם רשם העמותות, ואת העובדה שהחברות בעמותה הינה אישית, אינה ניתנת למכירה ואינה מועברת בירושה.

ייעוץ מקצועי בשלב זה יעזור לכם לשקול את מכלול ההיבטים ולקבל את ההחלטות הנכונות, בזמן הנכון.

קבלתם החלטה?

נהדר. קשר תעזור לכם לצאת לדרך.

במידה והחלטתם שהקמת עמותה היא הצעד הנכון עבורכם, השלב הבא הוא רישום העמותה ברשם העמותות.

סעיף 1 לחוק העמותות התש"ם – 1980 קובע כי שני בני אדם או יותר רשאים לייסד עמותה.

עם זאת, יש לזכור כי לצורך פתיחת תיק במס הכנסה יש לענות על הגדרת מוסד ציבורי על פי סעיף 9(2) לפקודה הקובע כי "מוסד ציבורי" – חבר בני-אדם של שבעה לפחות שרוב חבריו אינם קרובים זה לזה, או הקדש שמרבית נאמניו אינם קרובים זה לזה, הקיימים ופועלים למטרה ציבורית ונכסיהם והכנסותיהם משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד…"

בעת הקמת העמותה יש לבחור שם לעמותה, שלא יהיה בו כדי להטעות או לפגוע בתקנות הציבור או ברגשותיו ולא יהיה זהה או דומה עד כדי הטעיה לשם תאגיד אחר. לכן כדאי להגיש מספר שמות חלופיים על מנת למנוע עיכוב מיותר בפתיחה.

כמו כן על העמותה לנסח מטרות ותקנון לעמותה. בעמותות רבות מקובל לאמץ את התקנון המצוי הרשום בתוספת א' לחוק העמותות בתוספת תיקונים נדרשים.

נסיונה הרב של קשר בפתיחת עמותות והכרת המערכת, הנהלים והדרישות הבלתי כתובות של רשם העמותות, תסייע לכם לפתוח את העמותה במהירות האפשרית, ללא עיכובים, ובצורה הטובה והנכונה ביותר בטווח הקצר והארוך.

 

להקמת עמותה חדשה בקליק נא מלא את כל הפרטים:

בכל בעיה, שאלה, סיוע והארה אפשר להתקשר אלינו: 073-7272050 שלוחה 2.

שם ממלא הטופס:

דואר אלקטרוני:

טלפון:

טלפון נוסף:

נא הכנס את שם העמותה הרצוי: (יש להכניס 3 שמות בסדר יורד)

1.

2.

3.

מטרות העמותה:

כתובת העמותה:

מען העמותה נמצא אצל אחד המייסדים ?  כן לא

כתובת דואר אלקטרוני של העמותה:

העמותה מתכוונת להוציא תלושי שכר בשנת המס הקרובה ?  כן לא

מחזור הפעילות יעלה ע"ס 300,000 ש"ח בשנה הקרובה ?  כן לא

מייסד מס' 1:

שם:

מספר זהות:

תאריך לידה:

שם האב:

כתובת:

מיקוד:

טלפון:

מייסד מס' 2:

שם:

מספר זהות:

תאריך לידה:

שם האב:

כתובת:

מיקוד:

טלפון:

מייסד מס' 3:

שם:

מספר זהות:

תאריך לידה:

שם האב:

כתובת:

מיקוד:

טלפון:

מייסד מס' 4:

שם:

מספר זהות:

תאריך לידה:

שם האב:

כתובת:

מיקוד:

טלפון:

מייסד מס' 5:

שם:

מספר זהות:

תאריך לידה:

שם האב:

כתובת:

מיקוד:

טלפון:

מייסד מס' 6:

שם:

מספר זהות:

תאריך לידה:

שם האב:

כתובת:

מיקוד:

טלפון:

מייסד מס' 7:

שם:

מספר זהות:

תאריך לידה:

שם האב:

כתובת:

מיקוד:

טלפון:


 

על מנת לזרז את ההליכים, מומלץ לבצע תשלום מיידי עבור הקמת העמותה.

לידיעתך, התשלום הינו עבור הקמת העמותה ברשם העמותות, ואינו כולל אגרת רשם עמותות ופתיחת תיקים ברשויות המס.


 

קובץ אקסל מעודכן של כל העמותות בישראל – רשם העמותות

רשימת כל העמותות בישראל – גיידסטאר