ADDRESS

כהנמן 89
בני ברק

PHONE

073-7272050

ועדת העזבונות | משרד המשפטים

ועדת העזבונות – המקור הכספי הגדול של העמותות


 ועדת העזבונות מחלקת מידי שנה תקציב של מאות אלפי שקלים לעמותות פעילות ברחבי הארץ, לצורך מימון פרויקטים יעודיים שהעמותה מציגה בפני הוועדה.

בקשות רבות נופלות בגין חסר בפרטים טכניים או חוסר התאמה לדרישות הוועדה.

הערכות מוקדמת וייעוץ מקצועי, יבטיח הגשת בקשה תקינה, העונה על הקריטריונים הדרושים לקבלת התמיכה המיוחלת.

קשר פלוס מגישה ללקוחותיה שרות מיוחד:

הגשת בקשה לוועדת העזבונות באמצעות מומחים מהשורה הראשונה,

החל משלב תכנון הבקשה, המשך בהגשה בפועל, וכלה בהגשת דוחות ביצוע לאחר קבלת התקציב.

לקוחות קשר נהנים משרות מעולה, יחס אישי והתאמה ספציפית לנתוני העמותה, ומומחה אישי שיבצע הגשה לועדת העזבונות בצורה הנכונה והמותאמת ביותר למוסד על מנת לקבל את מירב התמיכה.


לחץ כאן ותראה כמה עמותות אחרות קיבלו, וכמובן, אנחנו מזמינים אותך להכנס לרשימה הבאה


את הבקשות יש להגיש עד לתאריך 31 בינואר של כל שנה.
הערכות נכונה לפני תום שנת המס, תוכל לסייע בבניית דוחות כספיים התואמים לדרישות הוועדה.
נשמח לעמוד לשרותכם לכל שאלה או הבהרה.


על מנת לבדוק את זכאותכם להגשת בקשת תמיכה מוועדת העזבונות, מלאו את השאלון המצורף:

לידיעתך, במקרה של חוסר התאמה באחת מהדרישות ניתן להתקשר למשרדינו 073-7272050 ולבדוק איך אפשר לסדר את זה.

א. על העמותה להיות פעילה שנתיים לפחות.
 מתאים לא מתאים

ב. מחזור הפעילות של העמותה צריך להיות למעלה מ 100,000 ש"ח.
 מתאים לא מתאים

ג. הוצאות הנהלה וכלליות הם לא יותר מ 22% מהמחזור (בעמותות שהמחזור הוא עד 10,000,000 ש"ח בשנה).
 מתאים לא מתאים

ד. מטרת התמיכה אינה עבור בניה, או רכישת קרקע.  מתאים לא מתאים
(עבור תמיכה בשיפוצים, אפשר לקבל)

ה. מטרת התמיכה אינה עבור כיסוי גרעון כספי,  מתאים לא מתאים

ו. העמותה אינה בגרעון מצטבר למעלה מ 50 % מהמחזור בדוח האחרון. מתאים לא מתאים

ז. אין בעמותה יתרת עודפים בשיעור של למעלה מ 33 % מהפעילות בדוח האחרון:  מתאים לא מתאים

ח. דוח כספי אחרון מבוקר על ידי רואה חשבון.  מתאים לא מתאים

ט. יש אישור ניהול תקין מרשם העמותות.  מתאים לא מתאים

י. יש אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור ממס הכנסה.  מתאים לא מתאים

שם:

שם העמותה:

טלפון ליצירת קשר:

כתובת מייל: