ADDRESS

כהנמן 89
בני ברק

PHONE

073-7272050

חשבות שכר

העסק מתרחב?

שוקל להעסיק עובדים?

גוף (עצמאי, חברה או עמותה) המעסיק עובדים, בכל סדר גודל שהוא, מחויב בהפקת תלוש שכר ובניכוי במקור של דמי הביטוח הלאומי ומס הכנסה.

הפקת התלוש דורשת, מלבד רכישת תוכנת שכר (שהיא יקרה למדי ומחייבת עדכונים שוטפים) גם ידע והתמצאות נרחבת בדיני עבודה, בפסיקה ובחישובים הנובעים מהם.

הפקה לא מקצועית של תלושי שכר יכולה לסבך את המעסיק בתביעות בטווח הקצר והארוך.

חשבי השכר של קשר ערוכים להנפקת תלושים למוסדות ועסקים בכל גודל, תלושים לעובדי הוראה, תלושים לעסקים קטנים ותלושים לעסקים גדולים ועמותות.

 

 

 

 

קשר פלוס מכריזה על מהפכה בתלושי השכר!!!

אם עד היום עלות הפקת התלוש עלתה לך כמעט כמו התלוש בעצמו, לא עוד!

בקשר פלוס תשלם שישה שקלים בלבד לתלוש שכר, כולל הפקת דוחות לדיווח, להפרשות פנסיוניות ודוחות עלות תקופתיים.(*)

קשר פלוס מפיקה תלושי שכר מקצועיים, מדוייקים ומעודכנים לפי דרישות החוק, הפסיקות וחיקוקי המשנה.

ניתנת גם אפשרות לדיווח ותשלום חדשי ושנתי דרכנו בכל דרך שתבחרו (בדואר, בהעברה בנקאית או בכרטיס אשראי)

ב'קשר' גם ינפיקו עבורכם תלושי שכר לפי דרישות משרד החינוך מותאמות לעובדי הוראה.

 

 

 

(*)מינימום 90 שקלים ללקוח, לא כולל מע"מ.